Archivi tag: Poesia dialetto calabrese

Mi dissa ’u ventu…

Achille Curcio

Achille Curcio

Mi dissa ’u ventu d’oja
ca duva passa mo pe strati e chiani
non senta cchiù pregara:
i vuci chi mo senta
sugnu suspiri ’e genta
mbiscati ammenzu ’u sgrusciu de’ hjumari
o dintra i frundi virdi ’e l’olivari.
Mi dissa ’u ventu d’oja
ca nte l’ariu non vida cchiù volara
rindini e risignoli.
Mi dissa ca si scinda dintra i chiazzi
non trova m’accarizza
capiddhi de guagliuni joculani,
chi curranu sudati strati strati,
puddhitri stanchi mbriachi d’allegrizzi.
Non trova cchiù m’alliscia
’a cudiddha de fimmani cuntenti
chi a la hjumara cantanu, lavandu
lenzola de vucata.
Trova vecchi, seduti a li scaluni,
chi sucanu a la pippa
scilazzi ’e fumu niru,
chi sagghianu a lu celu
comu adduru de ncenzu dintr’a chiesa.
’U ventu, jendu ngiru,
non si ferma mu senta cchiù paroli :
sulu trasendu ’a notta dintra i voschi
senta na litania de vuci duci,
chi l’arvuri nt’o scuru
cantanu a lu criatu.
Io restu nzonnigghiatu dintr’a casa,
mo chi dorma ogni cosa,
mu penzu a quanti cunti
ficia pe l’omu ’u ventu.
Stu ventu chi perdiu amuri e vuci
e mo accarizza cruci ad ogni rasa.

dal volume ’U poeta non rida (2005)

Mi nda vaju

Achille Curcio

Achille Curcio

Mi nda vaju pecchì sta terra amara
mi duna sulu chiantu
e all’oricchi mi manda ogni jornata
troni de guerra e lampi.
Nescivi ’e l’acqua chiara,
duva ’a mamma amurusa mi tenìa,
e mi trovai mu campu
nte na hjumara ’e sangu.
Caminavi sturdutu nte stu mundu
cercandu pana e lucia,
aspettandu si ’u ventu,
nu jornu mi portava sutta ’u sula
chi mai mi caddijau.
Mi nda vaju, cà i pedi haju già stanchi
e l’occhi ormai cecati.
Mi nda vaju, pecchì non haju strata
pe fara na pedata.
Mi nda vaju, pecchì mi sentu prontu,
pisulu comu l’aria
mu caminu nt’o celu
perdendu ’u senzu ’e l’uri,
mbriacu de lucia e pacia,
mberzu l’eternità.
dal volume ’U poeta non rida (2005)

Na crozza supra mara

Achille Curcio

Achille Curcio

Supra ’a rina vagnata
mi stendu pemmu sonnu e pemmu sentu
chiddhu chi ’u mara canta,
chiddhu chi l’unda cunta.
M’arriva nu lamentu:
vuci luntani e stanchi ’e marinari,
vuci de litania
cantati nt’a tartana.
Si mbiscanu cu l’unda nzonnigghiata
quandu a la ribba mora
e diventa pe mia sulu nu cuntu,
chi mpasimatu sentu.
Nt’e sta notta ’e misteru e senza luna
na crozza ’e mortu alija,
supra stu mara scuru
mpuciutu sulu ’e nenta.
dal volume ’U poeta non rida (2005)

Nc’ era na vota…

Achille Curcio

Achille Curcio

Comu vorria mu sentu
i paroli perduti
chi non si dinnu cchiù:
chiddhi chi a la sirata
’a nunna regalava
a nui, conzati a rota,
e ncignava ogni cuntu a la vrascera
cu na parrata ducia, semp’a stessa:
nc’era na vota, cui nc’era?!
Comu vorria mu viju
l’occhi chi vampijavanu de lucia
quandu ncuntrava nu cumpagnu ’e scola,
e tornava ammagatu pemmu sentu
i risati ’e na vota,
chi cundianu i jornati dintr’a ruga.
Comu vorria m’arricchiu
’u sgrusciu ’e na hjumara,
o ’u tornu m’assapuru
l’adduru de nu furnu
chi vombicava pana;
o chiddhu d’o parmentu
duva ’u mustu gugghjia pe san Martinu.
Mò ammasunati suli dintr’a casa,
carrichi d’anni e guai,
campamu mpasimati
e non parramu cchiù.
D’a vucca cchiù non nescianu paroli.
Non nci resta na scagghia ormai de tempu
mu potimu cuntara
na storia a lu vicinu,
nu fattu a la cummara.
Non arrescimu cchiù mu ni guardamu
nte l’occhi sbiddhicati d’o spaventu.
Restamma propria suli:
non avimu cchiù tempu
pemmu sentimu ’a notta
’a luna chi rehjata
pe supra i castagnari,
duva na vota nc’era, cui nc’era?!
dal volume ’U poeta non rida (2005)

Restavi senza vucia

Achille Curcio

Achille Curcio

Puru i penzeri mei,
chi na vota volavanu luntanu,
ormai su’ comu tùrturi spagnusi:
si fermaru a lu settu d’o barcuna
e non volanu cchiù comu na vota.
Mo aspettu ncunu ’u trasa dintra ’a casa,
mu si seda cu mia
pemmu sentimu ancora, ncumpagnia,
’a vucia de’ vampati d’o focuna
chi cunta stori antichi ’e stu paisa,
e cunta stori d’omini e de cosi.
Ma non si vida nuddhu, è notta funda
e ’a luna balla a festa
nte’ rami ’e l’acaciari,
ndozzicati d’o ventu levantinu.
’U focu nt’o caminu
s’affuca dintra ’a cinnara, e na vrascia
rehjata pe nu pocu e doppu mora.
Chi serva dintra ’a notta
mu caminu nte’ sonni e dintra ’u scuru
cercandu ncuna spiddhussa de lucia,
na speranza cunduta d’arva nova,
nu signala, na vucia.
Chi serva pemmu aspettu
si nessunu cchiù trasa mu mi senta.
Restavi senza vucia e senza hjatu;
restavi cu nu cora arripezzatu
doppu tanti suspiri.
Mo, pe non dara mpacciu cchiù a la genta,
aspettu mu m’ammucciu
dintra i vrazzi amurusi de sta terra
chi mpaticai sbafanta jendu ngiru.
dal volume ’U poeta non rida (2005)

St’ occhi mei mo su’ sazi

Achille Curcio

Achille Curcio

Quandu cridìa c’a vita
m’avìa dunatu tuttu
e, rassignatu e stancu,
jia guardandu a ponenta
duva coddhava ’u sula;
quandu mancu ’u penzeri
mi portava mu viju
surgira n’arva ducia;
quandu sentìa d’o cora
’u vattitu ammusciatu,
e ’u sangu nte li vini
caminara arrahatu;
quandu vitti ca l’uri
stavanu ormai strudendu
’a candila de’ jorni,
e ’u sonnu cominciava
m’annega ogni desiju;
tandu, vestutu d’oru,
arrivasti nt’a casa
dassandu fora ’a porta
l’ali d’o paradisu.
Abboluni scindendu
arrobbasti a li stiddhi
’a lucia cchiù lucenta.
Era tantu chi stancu
aspettava nu signu:
nu signu ’e l’atru mundu
m’allevitava ’a fida
chi nt’o cora ammancava.
D’o celu ammenzu nenta
calasti ’u mi cunzuli:
mu mustri a chista terra,
affucata nte’ guerri,
comu n’angiulu rida
e comu l’innocenza
fa tornara ziteddhu
nu vecchiu fattu nunnu:
nu vecchiu chi si specchia
nte l’occhi toi lucenti,
puzzu d’amuri e pacia.
Appena tu arrivasti
supra stu cora stancu
catta l’arcubalenu:
ncatturavi a lu lazzu
i mari, e ’i tinni stritti
nte’ mani ntinagghiati.
Ncatturavi lu celu
e nda fici na cupula
mu sta supra de tia
quandu dormi squitatu.
Si’ nu mara d’amuri,
ed io sugnu na praia,
duva l’unda tua ducia,
sbattendu, va cantandu
na canzuma de gioia.
St’occhi mei mo su’ sazi,
sazi d’amuri e lucia.
dal volume ’U poeta non rida (2005)

‘U poeta non rida…

Achille Curcio

Achille Curcio

’U poeta non rida:
guarda e ciangia
si ncuntra nu guagliuna gialinusu,
chi va stendendu ’a manu virgognusu
mu ricogghia nu signu, na carizza.
Cu nu cora mpuciutu d’amarizza
ciangia e guarda
facci, senza culura, arrepicchiati
comu vecchi damaschi,
de mammi chi nt’o chiantu
strudiru l’occhi stanchi,
perciati de nu lampu de lupara.
’U poeta non rida e resta sulu
mu guarda e pemmu senta
’u tempu, chi leggeru
trasa pe ogni casa,
striscia supra ogni cosa
e, senza ’u ti nd’adduni,
t’arrobba nu suspiru, na jornata.
’U poeta capiscia ca nt’o mundu
’a vita è sulu sonnu:
nu sonnu a voti longu,
e a voti curtu e amaru
chi poi diventa eternu.
Poi ’a sira, quandu ’a genta
si jetta, scamazzata d’a fatica,
mu procura ’e riposu nu tornisa,
’u poeta s’affaccia a la finestra
e vida ca nt’o celu
cumpara ancora ’a luna,
’a stessa luna antica,
vecchia guardiana amica
de tutta sta miseria.
All’arva supra i hjuri
poi trova l’acquazzina:
lacrimi de sta luna
chi, guardandu sta terra,
addhucia ’a notta e ciangia:
comu fannu i poeti pe campara.
dal volume ’U poeta non rida (2005)

Cercami quandu voi…

Achille Curcio

Achille Curcio

Quandu ’a notta diventa cchiù scura
cercami mu ti fazzu cumpagnia.
Quandu ti minti ’u canti
e non trovi paroli a li canzuni,
o quandu resti sula
e cominci mu cunti d’o passatu
i penzeri perduti pe la via,
e disperata cchiù non trovi
na scagghia ’e lucia ncelu,
chiamami e su’ cu ttia.
Cercami quandu ’u friddu all’intrasatta
arriva mu ti percia
l’anima ormai nchiatrata,
o quandu spanticata
de nu sonnu ti resta sulu ’u hjarvu
nt’o pettu ’u ti cunzula.
Cercami quandu stanca ormai capisci
ca l’anima non figghja cchiù speranzi;
quandu ’u cora paccija
e voi na poesia mu ti cunzula
pe nommu mori affritta e scunzulata.
Cercami quandu spunta ncelu n’arva
o quandu mora ’u sula a la sirata;
cercami quandu ciangia nte na naca
nu picciuliddhu cu nu filu ’e vucia
cà non hava cchiù mamma.
Cercami quandu voi
ncuna parola ducia;
cercami comu voi,
aspettu pemmu sentu na chiamata,
na vuciata d’aiutu.
dal volume ’U poeta non rida (2005)

E’ a lampa schiatterija…

Achille Curcio

Achille Curcio

Sta vita fu pe mia comu hjumara
chi accanizzau scindendu
i junchi chi ncuntrava,
e scippandu nu hjura de jinostra
’u ficia mu si perda dintra mara;
’u ficia mu s’affuca dintra l’acqua,
duva s’avìa astutatu
’u focu chi attizzava ’a cotraranza.
Luntanu i negghi ncelu
mi parianu lenzola de vucata,
stenduti sutta ’u sula ad asciucara.
Nte i frundi d’a nucara
c’era ’a vucia d’o ventu chi cantava,
’a vucia chi ogni celu
mandava cu nu tronu
quandu chiovìa de notta e lampijava.
Allora dintra ’u scuru,
l’occhi mei sbiddhicati
eranu chini ’e casi e de paisi,
chini de genta
ncatturata de jornu cu i penzeri;
eranu chini ’e lucia
e nt’o cora sentìa
canti de paradisi
e nu sonu luntanu ’e litanìa.
Mò chiddhu chi mi resta si scilazza,
comu sonnu chi mora appena nescia;
o si spilazza comu negghia ncelu
chi a la vora chi mina
si perda e si sculura.
D’o cora ormai nchiatratu
non sacciu mancu comu
mi sagghia a lu cerveddhu nu vrusciura
chi astuta li penzeri.
S’ammutaru i cannali de’ biveri
e non cantanu cchiù griddhi e cicali;
muti supra ’a ficara
l’oceddhi si mpetraru.
Nu jornu doppu l’atru. ’u tempu scurra,
mpurra l’anima stanca
e ’a lampa schiatterija a la sirata.
dal volume ’U poeta non rida (2005)

L’ avia dassatu mu arripezza ‘a luna

Achille Curcio

Achille Curcio

Quantu negghia mi scinda dintra l’occhi
e chi vunnu gravusu
ogni vota chi sagghiu a lu paisa,
e tornu m’accumpagnu
n’ amicu chi ncignau n’atru caminu.
Puru oja, chi tornavi,
’e sutta i castagnari d’o Catusu
si divaca nu hjarvu de jinostra
e para ’u Corpus Domini nt’a strata.
Nt’o voscu de’ penzeri,
duva l’anima mia trova ricettu,
avìa dassatu nu cumpagnu ’e scola
mu ruppa c’u clarinu
nu silenziu de pacia senza fina.
L’avìa dassatu ’u guarda
i basuli de’ strati d’o paisa,
mu tena ammasunati li lucerti
chi aviamu de nchiaccara a Passuliddhi;
l’avìa dassatu ’u cunta a notta i stiddhi
chi cumparianu ’e supra na vineddha.
L’avìa dassatu m’arripezza ’a luna
si si sciancava supra i castagnari;
l’avìa dassatu tuttu nu passatu
chi mi serva mu campu nte’ penzeri,
o quandu ccà tornava
vestutu ’e foresteri.
Sta processiona d’oja
’u porta ’u si riposa a li Cuturi,
duva i cipressi paranu pinneddhi
chi pittanu nt’o celu
quatri de paradisu.
Tu, chi arrivavi primu
quandu jiamu scappandu pe li strati,
vincisti puru mò ch’eri malatu:
fujisti comu ’u ventu nte nu lampu
dassandu a mia sturdutu
fora d’o campusantu.
dal volume ’U poeta non rida (2005)