St’ occhi mei mo su’ sazi

Achille Curcio

Achille Curcio

Quandu cridìa c’a vita
m’avìa dunatu tuttu
e, rassignatu e stancu,
jia guardandu a ponenta
duva coddhava ’u sula;
quandu mancu ’u penzeri
mi portava mu viju
surgira n’arva ducia;
quandu sentìa d’o cora
’u vattitu ammusciatu,
e ’u sangu nte li vini
caminara arrahatu;
quandu vitti ca l’uri
stavanu ormai strudendu
’a candila de’ jorni,
e ’u sonnu cominciava
m’annega ogni desiju;
tandu, vestutu d’oru,
arrivasti nt’a casa
dassandu fora ’a porta
l’ali d’o paradisu.
Abboluni scindendu
arrobbasti a li stiddhi
’a lucia cchiù lucenta.
Era tantu chi stancu
aspettava nu signu:
nu signu ’e l’atru mundu
m’allevitava ’a fida
chi nt’o cora ammancava.
D’o celu ammenzu nenta
calasti ’u mi cunzuli:
mu mustri a chista terra,
affucata nte’ guerri,
comu n’angiulu rida
e comu l’innocenza
fa tornara ziteddhu
nu vecchiu fattu nunnu:
nu vecchiu chi si specchia
nte l’occhi toi lucenti,
puzzu d’amuri e pacia.
Appena tu arrivasti
supra stu cora stancu
catta l’arcubalenu:
ncatturavi a lu lazzu
i mari, e ’i tinni stritti
nte’ mani ntinagghiati.
Ncatturavi lu celu
e nda fici na cupula
mu sta supra de tia
quandu dormi squitatu.
Si’ nu mara d’amuri,
ed io sugnu na praia,
duva l’unda tua ducia,
sbattendu, va cantandu
na canzuma de gioia.
St’occhi mei mo su’ sazi,
sazi d’amuri e lucia.
dal volume ’U poeta non rida (2005)

Rimane fra me e te

Lorenzo Calogero

Lorenzo Calogero

Rimane fra me e te questa sera
un dialogo come questo angelo
a volte bruno in dormiveglia
sul fianco. Non ti domando
né questo o quello, né come
da materne lacrime si risveglia
di notte il tuo pianto.
Se i tormenti sono tristi,
l’edera non è mattina o si colora.
Si vela o duole una viola
e dondola nube odorosa
su l’orizzonte lucida di brina.
Ecco quanto di tanta vana speranza resta
o fugge rapida o semplicemente,
silentemente accade.
I carnosi veli, i velli di bruma,
le origini stellate assalgono l’aria,
le tumide vene delle vie le ore.
Non l’eco rimbalza
due volte sulle rocce, su questo
prato, ove sono rosse, e, di rosso
in rosso, è vano il pallido velluto
ora rosa ora smosso.
Non si parla né triste né lieto;
e presto o tardi, perché a fior di labbro
gentilmente nel filo tenue dell’erba
tristemente lacerando si risveglia
la tua sera accanto, dolcemente
io ti domando.

Gelide parvenze

Lorenzo Calogero

Lorenzo Calogero

Gelide parvenze, la vita acre dei segni
conosco. Non è finito lo spazio.
Io mi corrompo. Non so l’aurora quale il ladro
del tempo rapido senza scampo. È murmure
il suo sonno a una risposta a sommo
di una tomba nascosta che ti trasporta,
e, di trasporto in trasporto, è il suono
dell’essere felice, gioia non tersa
calma nel suo fondo. E se nel suo velo
un corpo dietro un passo senza peso
vede, triste io ti domando. I cieli
sono sciupati, emersi dentro un raggio.
Nell’isola che li contiene
è una rondine felice.

L’ avia dassatu mu arripezza ‘a luna

Achille Curcio

Achille Curcio

Quantu negghia mi scinda dintra l’occhi
e chi vunnu gravusu
ogni vota chi sagghiu a lu paisa,
e tornu m’accumpagnu
n’ amicu chi ncignau n’atru caminu.
Puru oja, chi tornavi,
’e sutta i castagnari d’o Catusu
si divaca nu hjarvu de jinostra
e para ’u Corpus Domini nt’a strata.
Nt’o voscu de’ penzeri,
duva l’anima mia trova ricettu,
avìa dassatu nu cumpagnu ’e scola
mu ruppa c’u clarinu
nu silenziu de pacia senza fina.
L’avìa dassatu ’u guarda
i basuli de’ strati d’o paisa,
mu tena ammasunati li lucerti
chi aviamu de nchiaccara a Passuliddhi;
l’avìa dassatu ’u cunta a notta i stiddhi
chi cumparianu ’e supra na vineddha.
L’avìa dassatu m’arripezza ’a luna
si si sciancava supra i castagnari;
l’avìa dassatu tuttu nu passatu
chi mi serva mu campu nte’ penzeri,
o quandu ccà tornava
vestutu ’e foresteri.
Sta processiona d’oja
’u porta ’u si riposa a li Cuturi,
duva i cipressi paranu pinneddhi
chi pittanu nt’o celu
quatri de paradisu.
Tu, chi arrivavi primu
quandu jiamu scappandu pe li strati,
vincisti puru mò ch’eri malatu:
fujisti comu ’u ventu nte nu lampu
dassandu a mia sturdutu
fora d’o campusantu.
dal volume ’U poeta non rida (2005)

I VOLTI

Franco Dionesalvi

Franco Dionesalvi

Nell’esercizio della memoria
i volti della quarta elementare
che la foto risveglia
prendono in me vezzi e cadenze
e ciuffi e occhi e versi ricorrenti.
Mi scorgo in uno di quei volti e vezzi
il terzo da sinistra, quello biondo.
E pure, sarà forse il far del tempo,
a lui non tengo più che agli altri,
ma ora a questo ora a quello il corpo muovo.

Na crozza supra mara

Achille Curcio

Achille Curcio

Supra ’a rina vagnata
mi stendu pemmu sonnu e pemmu sentu
chiddhu chi ’u mara canta,
chiddhu chi l’unda cunta.
M’arriva nu lamentu:
vuci luntani e stanchi ’e marinari,
vuci de litania
cantati nt’a tartana.
Si mbiscanu cu l’unda nzonnigghiata
quandu a la ribba mora
e diventa pe mia sulu nu cuntu,
chi mpasimatu sentu.
Nt’e sta notta ’e misteru e senza luna
na crozza ’e mortu alija,
supra stu mara scuru
mpuciutu sulu ’e nenta.
dal volume ’U poeta non rida (2005)

Mi dissa ’u ventu…

Achille Curcio

Achille Curcio

Mi dissa ’u ventu d’oja
ca duva passa mo pe strati e chiani
non senta cchiù pregara:
i vuci chi mo senta
sugnu suspiri ’e genta
mbiscati ammenzu ’u sgrusciu de’ hjumari
o dintra i frundi virdi ’e l’olivari.
Mi dissa ’u ventu d’oja
ca nte l’ariu non vida cchiù volara
rindini e risignoli.
Mi dissa ca si scinda dintra i chiazzi
non trova m’accarizza
capiddhi de guagliuni joculani,
chi curranu sudati strati strati,
puddhitri stanchi mbriachi d’allegrizzi.
Non trova cchiù m’alliscia
’a cudiddha de fimmani cuntenti
chi a la hjumara cantanu, lavandu
lenzola de vucata.
Trova vecchi, seduti a li scaluni,
chi sucanu a la pippa
scilazzi ’e fumu niru,
chi sagghianu a lu celu
comu adduru de ncenzu dintr’a chiesa.
’U ventu, jendu ngiru,
non si ferma mu senta cchiù paroli :
sulu trasendu ’a notta dintra i voschi
senta na litania de vuci duci,
chi l’arvuri nt’o scuru
cantanu a lu criatu.
Io restu nzonnigghiatu dintr’a casa,
mo chi dorma ogni cosa,
mu penzu a quanti cunti
ficia pe l’omu ’u ventu.
Stu ventu chi perdiu amuri e vuci
e mo accarizza cruci ad ogni rasa.

dal volume ’U poeta non rida (2005)

Restavi senza vucia

Achille Curcio

Achille Curcio

Puru i penzeri mei,
chi na vota volavanu luntanu,
ormai su’ comu tùrturi spagnusi:
si fermaru a lu settu d’o barcuna
e non volanu cchiù comu na vota.
Mo aspettu ncunu ’u trasa dintra ’a casa,
mu si seda cu mia
pemmu sentimu ancora, ncumpagnia,
’a vucia de’ vampati d’o focuna
chi cunta stori antichi ’e stu paisa,
e cunta stori d’omini e de cosi.
Ma non si vida nuddhu, è notta funda
e ’a luna balla a festa
nte’ rami ’e l’acaciari,
ndozzicati d’o ventu levantinu.
’U focu nt’o caminu
s’affuca dintra ’a cinnara, e na vrascia
rehjata pe nu pocu e doppu mora.
Chi serva dintra ’a notta
mu caminu nte’ sonni e dintra ’u scuru
cercandu ncuna spiddhussa de lucia,
na speranza cunduta d’arva nova,
nu signala, na vucia.
Chi serva pemmu aspettu
si nessunu cchiù trasa mu mi senta.
Restavi senza vucia e senza hjatu;
restavi cu nu cora arripezzatu
doppu tanti suspiri.
Mo, pe non dara mpacciu cchiù a la genta,
aspettu mu m’ammucciu
dintra i vrazzi amurusi de sta terra
chi mpaticai sbafanta jendu ngiru.
dal volume ’U poeta non rida (2005)

A GABRIELLA

Franco Dionesalvi

Franco Dionesalvi

La terra è silenziosa sotto albe
————
dilaniate da nuovi germogli.
Il diadema della regina di marmo
————
è severo nel suo giudizio sulle
dimenticanze.
Il pesco sereno non conosce
————
l’indolente inseguirsi del vento.
Una cesta di vimini è muta nel sole
————
corteggiata da un cane nessuno.
Muggisce sotto la ruota cigolante
————
la pulce sapiente della staccionata.
Un nuovo sapore di terra
————
sospende il giudizio del chiomato signore.
Non c’è luna non c’è pianeta
————
che non brami nutrirsi delle molecole
della tua pelle.