Lu nòm’ mì

Nicola Gardini

Nicola Gardini

Papannònn’ N’còl’
mangh lu nòm’ sì sapèva fà.
‘Na cròc’ arfacèv’
quand’ avèv’a fà n’affàr’.
E ch’ c’ vulèv’ a ‘mbarà
N I C O L A ?
Lassa pèrd’ lu cugnòm’…
N còm’ la vì p’ lu màr
I còm’ lu còrz’ d’ P’tacciàt’
C còm’ la falc’ p’ la jèrv’
O còm’ na m’lèll’
L còm’ lu pèd d’ la gallìn’
A còm’ l’ còss’ sòtt’alla gonnìn’
Quand’ z’è mmòrt’,
nonnò j’à miss’ annanz’ ddù ang’l’,
nu sacc’ d’ fiur’ e llu lumìn’,
ma mangh ‘na cròc’.