i’ere nu silenzie ianghe di milliche

Domenico Brancale

Domenico Brancale

I’ere nu silenzie ianghe di milliche
culle c’ a lla tavele
si spartìje ’a vita noste
e nisciune
nemmene ppi scange
avesse pupetàte nd’o ’recchie di cull’ate
Gozàmene
ne ne nzippàte daìnte
da L’ossario del sole