addò sòo i?

Domenico Brancale

Domenico Brancale

Addò sòo i?
Addò sòo?
Cusse i’è u suonne ca mi fàzze
non sàcce si so’ spine o curtielle
’ssi cose citte ca m’abbruculèine
u sanghe d’o pinziere
no’ mmi fàzze capace
eccó minnè nd’u liette di vammace
angune non pìgghie pace
Addò sòo i
no’ ng’è morte ca mi strùsce
da Canti affilati