Mi nda vaju

Achille Curcio

Achille Curcio

Mi nda vaju pecchì sta terra amara
mi duna sulu chiantu
e all’oricchi mi manda ogni jornata
troni de guerra e lampi.
Nescivi ’e l’acqua chiara,
duva ’a mamma amurusa mi tenìa,
e mi trovai mu campu
nte na hjumara ’e sangu.
Caminavi sturdutu nte stu mundu
cercandu pana e lucia,
aspettandu si ’u ventu,
nu jornu mi portava sutta ’u sula
chi mai mi caddijau.
Mi nda vaju, cà i pedi haju già stanchi
e l’occhi ormai cecati.
Mi nda vaju, pecchì non haju strata
pe fara na pedata.
Mi nda vaju, pecchì mi sentu prontu,
pisulu comu l’aria
mu caminu nt’o celu
perdendu ’u senzu ’e l’uri,
mbriacu de lucia e pacia,
mberzu l’eternità.
dal volume ’U poeta non rida (2005)